اعضای هیئت علمی و اجرایی

دکتر رحمت علی صابری حقایق

سرگروه تیم مشاوره و سرمایه گذاری

متخصص مدیریت سرمایه و برنامه ریزی

دکتر علیرضا فرخ بخت فومنی

سرگروه تیم بازاریابی

متخصص حوزه بازاریابی و شبکه‌های پخش

مهندس مجید نوروزی

سرگروه سرمایه گذاری املاک

متخصص سرمایه گذاری در املاک

استاد محسن ذوالنور

متخصص رمز ارزها و کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

متخصص رمز ارزها

مهندس محمد رضا کارگر

کارشناس ارشد مالی

متخصص حسابداری بازرگانی و صنعتی

مهندس حمیدرضا رسولی

مشاور ارشد سرمایه گذاری بورس

متخصص بازار بورس

مهندس علی‌سینا یحیی‌زاده

مشاور ارشد راه‌اندازی و بهبود مدیریت کارخانه

کارشناس ارشد و متخصص حوزه صنعت و تولید

دکتر پیمان ذوقی

مشاور ارشد اداری و مالی

متخصصص امور اداری و مالی

دکتر مازیار محمدی

مشاور ارشد بازاریابی

متخصص بازاریابی

مهندس مهدی حسین جانی

مشاور بازارهای مالی بین المللی (فارکس)

متخصص نحوه ورود، روش های سرمایه گذاری

دکتر مهدی فرزین

مشاور بازاریابی و تحقیقلت بازار

متخصص تحقیقات بازار/ بازاریابی

کوروش بی نیازی

تحلیل گر ارشد مالی و حسابداری صنعتی

متخصص امکان سنجی سرمایه گذاری / حسابرسی

 صالح سپهری فر

مشاور کسب و کارهای نوظهور و دانش بنیان

متخصص راه اندازی استارتاپ و کسب و کار نوآور

مهندس غلامرضا کریمی

متخصص حوزه صنعت و تولید

مهندس امیرمحمد شاه علی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی صنعتی و مدیریت سرمایه