پویشگران فرانگر

درباره ما

پویشگران ازسال ۱۳۸۰ به عنوان اولین شرکت خدمات مدیریت و بازاریابی شمال کشور و به عنوان بنیانگذار گارانتی مشاوره با تمرکز برشعار سازمانی “همراه شما برای آینده بهتر”، فعالیت نموده؛
و در‌ زمینه‌های مدیریت سرمایه، مشاوره، برنامه‌ریزی،کوچینگ، امکان‌سنجی،آموزش و پژوهش به سازمان های خصوصی و دولتی، افراد و کسب وکارهای تولیدی، تجاری و خدماتی در جهت برنامه ریزی ورود به بازار،سرمایه گذاری یا ارتقاء بهره وری و توسعه کسب وکارخود خدمت می‌نماید.
پویشگران با بومی سازی و اجرایی کردن متدهای علمی جدید،بکارگیری ابزارها، نرم افزارها و با تکیه بر سوابق علمی و تجربی تیم خود به عنوان شایستگی محوری، به ارزش آفرینی برای ذینفعان می پردازد.
تعهد به اشتراک منافع، ثروت آفرینی درجامعه، توجه به رشدکارکنان و ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنها، از اصول استراتژیک و نگرش سازمانی پویشگران است.
همراهی قریب به ۱۰۰ برند معتبر ملی و بین‌المللی در پروژه‌های مختلف تا سال ۱۴۰۰،افتخار تیم پویشگران است.

مشاور نمونه سال ۱۳۹۱؛ منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاور نمونه سال ۱۳۸۷؛ منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهی عضویت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری سال ۱۳۸۸

پروانه بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۸۱

پروانه مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی سال ۱۳۹۹

تقدیر از فعالیت در نمایشگاه گیل اکسپو سال ۱۳۹۹