کوروش بی نیازی

مشاور ارشد امور اقتصادی و امکان سنجی سرمایه گذاری

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد واحد اراک
مدرس نمونه و پژوهشگر برتر دانشکده میرزا کوچک صومعه سرا
پژوهشگر برتر دانشگاه فنی حرفه ای استان گیلان
مدرس نمونه دانشگاه فنی حرفه ای استان گیلان
انتخاب به عنوان یکی از اعضای برتر شورای سیاست گذاری و اتاق فکر صدا و سیمای مرکز گیلان
انتخاب به عنوان یکی از مدیران برگزیده کار آفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی
عضو هیات علمی رسمی قطعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مدرس دانشگاه های مختلف
مشاور مالی گروه تولیدی صنعتی کیهان
تدریس مدل سازی های مالی و تحلیل فرآیندهای تولید در سازمانهای مختلف / سازمان صنایع /کیهان/ قفلیران / میخوش / نادری /
سر گروه تیم ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی سرمایه گذاری شرکت پویشگران
عضو شورای تدوین سند اشتغال ، سرمایه گذاری و توسعه استان گیلان
عضو شورای تدوین طرح جامع مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد استان گیلان
مدیر عامل شرکت توسعه کار آفرینان دانشگاهی منطقه انزلی
عضو شورای موارد خاص دانشگاه فنی حرفه ای استان گیلان
عضو كميته پژوهشی دانشکده فني حرفه ای صومعه سرا