مهندس علی‌سینا یحیی‌زاده

مشاور ارشد راه‌اندازی و بهبود مدیریت کارخانه

• کارشناسی مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر سال ۷۴ و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال ۸۱
• دارای سوابق تدریس در مراکز متعدد از جمله: دانشگاه گیلان، دانشگاه پیام نور رشت، دانشگاه پیام نور بندر انزلی، دانشگاه آزاد و……
• دارای سوابق اجرائی گوناگون با عنوان های: مسئول انفورماتیک ، مدیر فنی ، مسئول اجرایی پروژه ، عضو کمیته راهبری پروژه ، استقرار سیستم مدیریت کیفیت ، عضو تیم ارزیابی کیفیت ، عضو کمیته تجدید ارزیابی ، عضو کمیته فنی ، کارشناس بازار کار، مدیر کارخانه، مدیر عامل
• دارای فعالیت های علمی از جمله:
• نگارش درس نامه کار آفرینی کاربردی
• نگارش درس نامه ارگونومی ( مهندسی فاکتورهای انسانی )
• نگارش درس نامه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
• نگارش درس نامه روابط کار