مهندس صالح سپهری فر

مشاور کسب و کارهای نوظهور و دانش بنیان

۱ – مدرس زبان انگلیسی
۲ – روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد نوآوری
۳ – روزنامه نگار حوزه فناوری
۴ – روزنامه نگار حوزه فناوری
۵ – عضویت در تیم استارتاپ شکم سلام
۶ – سرپرست تیم اجرایي استارتا پگرایند/باني رشت
۷ – مدیرعامل شرکت همیاران رشد کارآفریني سپهر (مستقر در پارک علموفناوری گیلان)
۸ – نوآوری، استارتاپ و کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات
۹ – نوآوری در کسب وکار
۱۰ – مبانی استارتاپ
۱۱ – آموزش مفاهیم کارآفرینی و خلاقیت