مجید نوروزی

سرگروه سرمایه گذاری املاک

كارشناسي عمران با گرايش عمران ازدانشگاه شهيد چمران اهواز ورودي كنكور سراسري
١٣٦٤ و فارغ التحصيل ١٣٦٩
– داري پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك داراي صلاحيت محاسبات و نظارت و اجرا از
وزارت راه و شهرسازي از تاريخ ١٣٧٢
– گذراندن بيش از يك هزار ساعت دوره هاي مختلف مديريتي و اجرايي و محاسباتي در جهاد
دانشگاهي و سازمان مديريت دولتي و سازمان نظام مهندسي استان گيلان
سوابق اجرايي قبلي و فعلي
– ناظر پروژه هاي ساختماني يگان مهندسي لشكر ١٦ قدس گيلان از ٦٩ الي ٧١
– سرناظر پروژه هاي عمراني شهرداري رشت از سال ١٣٧٢ الي ٧٤
– معاون شهردار منطقه يك رشت از سال ١٣٧٤ الي ٧٦
– مدير شهرسازي و معماري شهرداري رشت از سال ١٣٧٦ الي ٨٦
– معاون معماري و شهرسازي شهرداران مختلف شهر رشت از ١٣٨٦ الي ٩٦
– رئیس هيئت مديره سازمان بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر رشت از سال ١٣٩٣ الي ٩٥
– مشاور شركت سرمايه گذاري مسكن گيلان از سال ١٣٩٥ الي ٩٦
– مشاور عالي شهرسازي و معماري شهردار رشت از ١٣٩٦ تا هم اكنو ن