دکتر مازیار محمدی

مشاور ارشد بازاریابی

۱ – مهندسی برق الکترونیک ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دکترای مدیریت بازرگانی-بازاریابی

۲ – مدرس دانشگاه و استاد راهنما و مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بصیر آبیک و تاکستان

۳ – مدرس دوره های MBA  و  DBA در موسسات آموزش عالی کادوس و مجتمع فنی تهران (نمایندگی گیلان)

۴ – مدرس جهاد دانشگاهی گیلان، مرکزآموزش بازرگانی نمایندگی گیلان و موسسات پویندگان بهبود کیفیت، کاوشگران فیامین گیل، انجمن سخنرانان گیلان، انجمن کنترل کیفیت گیلان و پایشگران پارسیان

۵ – مدرس دوره های بازاریابی ، صادرات و واردات و اینکوترمز، تفکرسیستمی، مدیریت کیفیت فراگیر، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت زمان، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع انسانی، بررسی سند چشم انداز، اصول و مبانی ارتباطات، هوش مالی و اصول مذاکره، صدورگواهی محصول ،مقررات ایران گپ و استانداردسازی محصولات کشاورزی، طراحی کسب و کارهای الکترونیکی، مدیریت برند و تبلیغات

۶ – پذیرش دو مقاله در ژورنال بین المللی و مورد تایید وزارت علوم، پذیرش یک مقاله در همایش بین المللی تجارت در حوزه دریای خزر، پذیرش یک مقاله درکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با موضوع موانع صادرات